Kalendarz Imprez Nowohuckich

Studium Dziedzictwa Nowej Huty – spotkanie organizacyjne


Miejsce:
ARTzona
Termin:
Sept. 23, 2020 o 18:00
Organizator:
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida
Typ wydarzenia:
Inne wydarzenie

Cotygodniowe zajęcia dla niewielkiej grupy dzieci

Zapisz w kalendarzu

Opis wydarzenia


Program realizowany jest semestralnie w formule studium dla młodzieży i dorosłych, pogłębiającego wiedzę uczestników o dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym Nowej Huty.

Na program składają się dwa moduły:

 

1. Wykłady z elementami konwersatorium: 

• 5 spotkań w semestrze w wyznaczonym terminie (średnio raz w miesiącu), 

• za każdym razem tematem spotkania jest inne zagadnienie,

• każde spotkanie składa się z części wykładowej i konwersatorium (dyskusji z udziałem uczestników),

• uczestnicy po każdym spotkaniu otrzymują zaliczenie udziału, które pozwala uzyskać poświadczenie ukończenia tego modułu Studium,

• cena: 20 zł / spotkanie lub 100 zł za semestr.

 

2. Zajęcia terenowe/ćwiczenia:

• 5 spotkań w semestrze w wyznaczonym terminie (średnio raz w miesiącu), 

• za każdym razem tematem spotkania jest inne zagadnienie,

• spotkania odbywają się w terenie (np. tematyczny spacer, zwiedzanie konkretnego obiektu) lub w formie aktywizujących ćwiczeń stacjonarnych (np. praca nad tekstem źródłowym, rozwiazywanie zadań),

• uczestnicy po każdym spotkaniu otrzymują zaliczenie udziału, które pozwala uzyskać poświadczenie ukończenia tego modułu Studium,

• cena: ustalana każdorazowo w zależności od tematyki zajęć i ewentualnej konieczności zakupu biletów wstępu lub opłacenia przewodnika.

 

Każdy ze słuchaczy otrzymuje indeks do zbierania zaliczeń, które pozwalają uzyskać poświadczenie ukończenia Studium.

 

Prowadzenie:

 

dr Maria Wąchała-Skindzier – historyczka, muzeolożka. Obroniła pracę doktorską na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego na temat PRL-u w narracjach muzealnych. Zainteresowania badawcze zogniskowane także wokół historii życia codziennego, kultury i tożsamości mieszkańców miast postsocjalistycznych, w szczególności Nowej Huty. W latach 2016-2019 kierownik nowohuckiego oddziału Muzeum Krakowa. Ważniejsze wystawy w Muzeum Krakowa: „Teatr w Nowej Hucie” (2013), „Bufet pod kombinatem” (2017), „PrzeMieszczanie. Nowohucianin” (2019) Obecnie współtworzy Nowohuckie Laboratoriom Dziedzictwa w Ośrodku Kultury im. C. K. Norwida. 

 

Elżbieta Urbańska-Kłapa – animatorka edukacji ekologicznej i kultury ogrodniczej. Z wykształcenia inżynier ogrodnik i projektant terenów zieleni. Prowadziła własną praktykę specjalizującą się w projektowaniu, zakładaniu i pielęgnacji zieleni. Kieruje Pracownią Animacji Ekologicznej w Ośrodku Kultury im. Cypriana Kamila Norwida w Krakowie. Działaczka Towarzystwa Ratowania Kultury w Nowej Hucie. Od wielu lat zaangażowana w ochronę Łąk Nowohuckich. Autorka i realizatorka szeregu inicjatyw ekologicznych dla młodzieży i dorosłych, m.in. „Młodym okiem na zieleń”, „Ogrody Nowej Huty”, „Pnącza dla Krakowa”, „Łąki Nowohuckie jakich nie znacie”, „Nowa Huta od NATURY strony”. Interesuje się fotografią, historią Nowej Huty oraz rozwojem ruchów miejskich na rzecz zieleni publicznej.

 

Jarosław Klaś – kulturoznawca, animator i menadżer kultury. Kończy pracę doktorską na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie o zarządzaniu dziedzictwem kulturowym na przykładzie Nowej Huty. Kieruje Nowohuckim Laboratorium Dziedzictwa w Ośrodku Kultury im. Cypriana Kamila Norwida w Krakowie, które zajmuje się dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym, szczególnie w kontekście Nowej Huty. Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania kulturą dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Pomysłodawca i koordynator takich projektów jak „Korowód Nowohucki” (2016), „Alternatywny przewodnik po Nowej Hucie” (2017), „Nowa Huta – architektoniczny portret miasta” (2018), „Nowa Huta w kulturze – kultura w Nowej Hucie” (2019), „Nowa Huta od NATURY strony” (2020). Współpracuje z różnymi instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi. Główne zainteresowania badawcze: zarządzanie instytucjami kultury i dziedzictwem kulturowym, zwłaszcza Nowej Huty.

 

Zapisy: tel. 12 644 27 65 w. 47, nhlab@okn.edu.pl (nabór do 23.09.2020 r.)

 

Limit miejsc: 20 osób / zajęcia (pierwszeństwo posiadają osoby zapisane na cały semestr). Cotygodniowe zajęcia dla niewielkiej grupy dzieci w wieku 9-12 lat o dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym, szczególnie Nowej Huty.

Cena zajęć: 20 zł / spotkanie lub 100 zł za semestr (wykład z elementami konwersatorium), w zależności od tematyki (zajęcia terenowe lub ćwiczenia)

 

 

Szczegółowe informacje:

Nowohuckie Laboratorium Dziedzictwa

Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida

os. Górali 5, 31-959 Kraków

tel. 12 644 27 65 w. 47, 21, 20, nhlab@okn.edu.pl

www.nhlab.okn.edu.pl

www.facebook.com/NHlabOKN

 

Skomentuj to wydarzenie


comments powered by Disqus
Inne wydarzenia w tym miejscu

Joga dla rodziców
dzisiaj o 10:30

Mistrzejowicki Klub Rodziców w Kuźni

Joga dla rodziców
Oct. 26, 2020 o 10:30

Klub Rodziców w ARTzonie

Inne wydarzenia organizatora

Mistrzejowicki Klub Rodziców w Kuźni

Joga dla rodziców
dzisiaj o 10:30

Klub Rodziców w ARTzonie

Joga dla rodziców
dzisiaj o 10:30

Mistrzejowicki Klub Rodziców w Kuźni

Warsztaty jogi
jutro o 09:30

Zajęcia Hathajogi dla początkujących i średniozaawansowanych.

Omówione zostaną wrażenia i odczucia z rodzinnego spacerowania w zieleni Nowej Huty

Inne wydarzenia tego typu

Warsztaty jogi
jutro o 09:30

Zajęcia Hathajogi dla początkujących i średniozaawansowanych.

Teatr w Chmurze
jutro o 19:15

Spotkania dla młodzieży i dorosłych

Pozostałe wydarzenia

Mistrzejowicki Klub Rodziców w Kuźni

KrajObrazy
23 oct - 30 nov 2020 o 17:00

wernisaż wystawy fotografii autorstwa Beaty Sulikowskiej i Stacha Gacka