Kalendarz Imprez Nowohuckich

Nowa Huta od NATURY strony. Wzdłuż rzeki Dłubni – spacer.


Miejsce:
Nowa Huta
Termin:
July 12, 2020 o 10:00
Organizator:
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida
Typ wydarzenia:
Spacer / Wycieczka

Rodzinny spacer poznawczo-badawczy wzdłuż jurajskiej rzeki Dłubni.

Zapisz w kalendarzu

Opis wydarzenia


Rodzinny spacer poznawczo-badawczy o zieleni ciągów rzecznych w ramach projektu „Nowa Huta od NATURY strony”. Prowadzenie: Marcin Pawlik.

Wstęp wolny, obowiązują zapisy (limit miejsc: 20 os.) – szczegóły: www.okn.edu.pl i www.facebook.com/NowohuckieLaboratoriumDziedzictwa

 

Wyprawa odbędzie się wzdłuż jurajskiej rzeki Dłubni, do której brzegów w niektórych miejscach można śmiało podejść. Choć ten ciek wodny nie ma imponujących rozmiarów, to w wielu miejscach jest dość wartki, a widok pliszki górskiej i pliszki siwej nie jest tutaj dziełem przypadku. W wielu miejscach Dłubnia dała się wyrwać z okowów melioracji i płynie przez siebie utartym korytem, z zakolami i dzikimi brzegami. Nie można też nie wspomnieć o współczesnym architekcie krajobrazu, którego ślady są widoczne podczas spaceru – dość częstym gościu naddłubiańskich zadrzewień, bobrze europejskim. Większość powalonych drzew leżących konarami w rzece to jego dzieło. Nie jest rzadkim widokiem uciekający z miejsca połowu tutejszych ryb zimorodek zwyczajny, gniazdujący w wydrążonych w nadbrzeżnych skarpach norkach. Jeśli o ryby chodzi, wędkarze mówią, że o klenia nie jest tak trudno, jak o płoć czy okonia, a zdarza się tutaj nawet pstrąg potokowy, lubiący dobrze natlenione wody.

 

Marcin Pawlik – przyrodnik z zamiłowania, mikropodróżnik z zawodu. Przewodnik Ojcowskiego Parku Narodowego i Jury Krakowsko-Częstochowskiej, lektor zajęć środowiskowych. Organizator nietypowych sposobów na zwiedzanie największej dzielnicy Krakowa w ramach projektu Nowa Huta Travel i Biura Podróży Ecotravel, w tym spływów kajakowych Dłubnią.

 

 

NOWA HUTA OD NATURY STRONY – projekt z zakresu edukacji ekologicznej w obszarze dziedzictwa przyrodniczego najbardziej zielonej części Krakowa, organizowany przez Pracownię Animacji Ekologicznej działającą w ramach Nowohuckiego Laboratorium Dziedzictwa Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida. Zakłada organizację weekendowych rodzinnych spacerów poznawczo-badawczych organizowanych dla mieszkańców Nowej Huty i Krakowa. W okresie od lipca do października 2020 r. odbędą się 4 spacery tematyczne po Łąkach Nowohuckich oraz 7 wypraw szlakami przyrodniczymi dzielnicy, podczas których prezentowane będą wszystkie formy zieleni miejskiej (użytki ekologiczne, nieużytki, zieleń parkowa i forteczna, ogródki działkowe, zieleń podwórek i osiedli – w tym pomniki przyrody i parki kieszonkowe, zieleń ciągów rzecznych, lasy miejskie). Na zakończenie projektu powstanie publikacja elektroniczna, która opisywać będzie miejsce każdej z wypraw wraz z krótką charakterystyką innych podobnych w Nowej Hucie. 

 

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

Szczegółowe informacje:

Pracownia Animacji Ekologicznej

Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida

os. Górali 5, 31-959 Kraków

tel. 12 644 27 65 w. 47, 21, 20, ekologia@okn.edu.pl 

www.okn.edu.pl/nowohuckie-laboratorium-dziedzictwa

www.facebook.com/NowohuckieLaboratoriumDziedzictwa

 

 

 

Skomentuj to wydarzenie


comments powered by Disqus
Inne wydarzenia w tym miejscu

Spacer wzdłuż Plant Bieńczyckich i Plant Mistrzejowickich

Spacer z cyklu Nowa Huta od NATURY strony

Sukcesy sportowe nowohuckich zawodników

Spacer z cyklu Nowa Huta od NATURY strony

PRA-Huta. Łuczanowice – spacer
Sept. 12, 2020 11:00 - 13:30

Pałac z kaplicą oraz park z historycznym drzewostanem, cmentarz kalwiński.

Inne wydarzenia organizatora

publiczna akcja artystyczna

Obraz dozwolony – malujemy na legalu
Aug. 6, 2020 12:00 - 15:00

publiczna akcja artystyczna

Spacer wzdłuż Plant Bieńczyckich i Plant Mistrzejowickich

Spacer z cyklu Nowa Huta od NATURY strony

Wystawa kadrów i fotosów zaczerpniętych z filmów nagrodzonych Oscarami od lat 50.  

Inne wydarzenia tego typu

Spacer wzdłuż Plant Bieńczyckich i Plant Mistrzejowickich

Spacer z cyklu Nowa Huta od NATURY strony

Sukcesy sportowe nowohuckich zawodników

Spacer z cyklu Nowa Huta od NATURY strony

PRA-Huta. Łuczanowice – spacer
Sept. 12, 2020 11:00 - 13:30

Pałac z kaplicą oraz park z historycznym drzewostanem, cmentarz kalwiński.