Kalendarz Imprez Nowohuckich

Nowa Huta od NATURY strony: ŁĄKI NOWOHUCKIE #2: Modraszki i wilgotne łąki – Klejnoty Łąk Nowohuckich


Opis wydarzenia


Drugi z cyklu rodzinny spacer poznawczo-badawczy po użytku ekologicznym Łąki Nowohuckie projektu „Nowa Huta od NATURY strony”. Prowadzenie: dr Maciej Kozak.

Limit miejsc na spacerze: 20 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy na spacer odbywają się poprzez formularz na stronie www.okn.edu.pl.

Spacer dla osób zainteresowanych ochroną przyrody (w szczególności wilgotnych łąk), podczas którego zostaną przedstawione podstawowe formy ochrony modraszków występujących na Łąkach Nowohuckich (w szczególności najliczniejszego tu modraszka telejusa). Omówiony zostanie ich skomplikowany cykl życiowy, który decyduje o specyficznych wymaganiach siedliskowych tych motyli. Będziemy poszukiwać i obserwować dorosłe osobniki modraszków w ich naturalnym siedlisku, jakimi są wilgotne łąki z krwiściągiem.

Maciej Kozak – doktor nauk biologicznych, botanik i mykolog, absolwent i wieloletni pracownik Instytutu Botaniki UJ. Od najmłodszych lat pasjonat polskiej (i nie tylko) przyrody, autor lub współautor ponad 60 prac naukowych, w tym kilku opracowań o charakterze monograficznym (m. in. dotyczących zróżnicowania grzybów wielkoowocnikowych w Gorcach oraz zróżnicowania i przemian zbiorowisk półnaturalnych w Gorcach). Realizował szereg projektów naukowych dotyczących zwłaszcza zasobów rzadkich i zagrożonych roślin naczyniowych oraz grzybów wielkoowocnikowych w Polsce, a także zmian zachodzących w szacie roślinnej polskich Karpat. Współautor podręczników metodycznych do prowadzenia monitoringu siedlisk przyrodniczych Natura 2000, autor wielu opracowań o charakterze inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczych z zakresu botaniki i mykologii. Od lat współpracuje z wieloma instytucjami zajmującymi się ochroną przyrody. Od roku 2014 jest członkiem Rady Naukowej Gorczańskiego Parku Narodowego, a od roku 2015 również Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Opolu.

Nowa Huta od NATURY strony - projekt z zakresu edukacji ekologicznej w obszarze dziedzictwa przyrodniczego najbardziej zielonej części Krakowa, organizowany przez Pracownię Animacji Ekologicznej działającą w ramach Nowohuckiego Laboratorium Dziedzictwa Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida. Zakłada organizację weekendowych rodzinnych spacerów poznawczo-badawczych organizowanych dla mieszkańców Nowej Huty i Krakowa. W okresie od lipca do października 2020 r. odbędą się 4 spacery tematyczne po Łąkach Nowohuckich oraz 7 wypraw szlakami przyrodniczymi dzielnicy, podczas których prezentowane będą wszystkie formy zieleni miejskiej (użytki ekologiczne, nieużytki, zieleń parkowa i forteczna, ogródki działkowe, zieleń podwórek i osiedli - w tym pomniki przyrody i parki kieszonkowe, zieleń ciągów rzecznych, lasy miejskie). Na zakończenie projektu powstanie publikacja elektroniczna, która opisywać będzie miejsce każdej z wypraw wraz z krótką charakterystyką innych podobnych w Nowej Hucie. Dofinansowano ze środków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Wydarzenie odbędzie się w rygorze sanitarnym zgodnie z wytycznymi GIS, MKiDN oraz wewnętrznymi regulacjami Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida. Regulaminy wraz z procedurami bezpieczeństwa na czas epidemii COVID-19 znajdują się na stronie http://okn.edu.pl/strona-glowna/regulaminy/. Udział w wydarzeniu oznacza ich akceptację.

Szczegółowe informacje:
Pracownia Animacji Ekologicznej
Nowohuckie Laboratorium Dziedzictwa
Ośrodek Kultury Norwida
os. Górali 5, 31-959 Kraków
tel. 12 644 27 65 w. 47, 21, 20, ekologia@okn.edu.pl
www.nhlab.okn.edu.pl
www.facebook.com/NowohuckieLaboratoriumDziedzictwa

Skomentuj to wydarzenie


comments powered by Disqus
Inne wydarzenia w tym miejscu

Spacer wzdłuż Plant Bieńczyckich i Plant Mistrzejowickich

Spacer z cyklu Nowa Huta od NATURY strony

Sukcesy sportowe nowohuckich zawodników

Spacer z cyklu Nowa Huta od NATURY strony

PRA-Huta. Łuczanowice – spacer
Sept. 12, 2020 11:00 - 13:30

Pałac z kaplicą oraz park z historycznym drzewostanem, cmentarz kalwiński.

Inne wydarzenia organizatora

publiczna akcja artystyczna

Obraz dozwolony – malujemy na legalu
Aug. 6, 2020 12:00 - 15:00

publiczna akcja artystyczna

Spacer wzdłuż Plant Bieńczyckich i Plant Mistrzejowickich

Spacer z cyklu Nowa Huta od NATURY strony

Wystawa kadrów i fotosów zaczerpniętych z filmów nagrodzonych Oscarami od lat 50.  

Inne wydarzenia tego typu

Spacer wzdłuż Plant Bieńczyckich i Plant Mistrzejowickich

Spacer z cyklu Nowa Huta od NATURY strony

Sukcesy sportowe nowohuckich zawodników

Spacer z cyklu Nowa Huta od NATURY strony

PRA-Huta. Łuczanowice – spacer
Sept. 12, 2020 11:00 - 13:30

Pałac z kaplicą oraz park z historycznym drzewostanem, cmentarz kalwiński.